+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Method of working

Our first contact

Usually the first contact is made based on a wish, question, need or requirement from a client. In order to assess how we can help you as best as possible, it is important that we know how your organization works.

All characteristics of your company that may affect our support are reviewed. This includes the employees to whom support should be provided, the manner of communication and the delivery of any documentation that is in line with the internal working method of your organization. When assessed that, we can come up with a solution for your problem. After this process you will receive a clear price offer in which we specifically state which activities will be carried out by us and which activities must be carried out by your organization itself.

Selectie specialist

Na het ontvangen van een akkoord op de prijsaanbieding selecteren wij de juiste specialist die over voldoende kennis en kunde beschikt om het vraagstuk naar wens op te lossen. Daarnaast zorgen we ervoor dat je continue inzichtelijk hebt welke acties wij ondernemen en wat de resultaten daarvan zijn. Indien wij zien dat er verbeteringen mogelijk en/of noodzakelijk zijn zullen wij het niet nalaten je hierover te informeren.

Werken vanaf kantoorlocatie HESQ Support

HESQ Support probeert de werkzaamheden indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te voeren vanaf de kantoorlocatie van HESQ Support in combinatie met telefonische overlegvormen om zo onze effectiviteit te verhogen en de kosten voor de klant hiermee te verlagen. De praktijk heeft uitgewezen dat dit voor beide partijen zeer prettig kan werken zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het afgeleverde werk.

Indien een bezoek echt noodzakelijk is om de werksituatie te bekijken, vindt er uiteraard een bezoek plaats. Door werkzaamheden uit te voeren vanaf de kantoorlocatie draagt HESQ Support bij aan het aan het reduceren van de CO2 uitstoot van de organisatie doordat er simpelweg minder verplaatsingen noodzakelijk zijn met motorvoertuigen.

Afrondende fase opdracht

In de afrondende fase van de opdracht evalueren we of de aangedragen oplossing daadwerkelijk het vraagstuk heeft opgelost. Uiteindelijk streven wij naar een tevreden klant die wij in de toekomst graag vaker helpen te ontzorgen bij eventuele HESQ-vraagstukken.