+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Project management

Op steeds meer projecten krijgt de zorg voor HESQ gelukkig een steeds groter aandeel. Dit is uiteraard goed voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers maar wij merken ook dat projecten nog vaak stagneren omdat er issues zijn ten aanzien van de eerdergenoemde onderwerpen. Dit zorgt naast de nodige frustraties bij diverse partijen ook voor stilstand en bijkomende kosten die snel kunnen oplopen. Met een goede voorbereiding kunnen dit soort zaken worden voorkomen, zodat de projectmedewerkers zich bezig kunnen houden met de opstart van het project.

Zie ons overzicht projecten voor referenties.  

Gelukkig betrekt onze huidige klantenkring ons in een steeds vroegere fase bij een project. Dit soms zelfs al in een contractfase omdat hier al belangrijke zaken dienen te worden geïnventariseerd en vastgelegd ten aanzien van HESQ. Niet alleen met de klant, maar ook met potentiële onderaannemers. Door het opzetten van heldere uitgangscriteria voor alle betrokken partijen kan men zich beter voorbereiden op het project. Hierdoor ontstaan aantoonbaar (ten opzichte van vorige projecten) minder HSE-issues, waardoor projecten soepeler lopen en HSE-issues voor minder stilstand en onnodige kosten zorgen

Wij kunnen je bij de verschillende HSE-fasen van een project begeleiden. Hieronder een chronologisch overzicht van de verschillende fase waarin we jouw organisatie kunnen bijstaan. 

HSE-projectfasen
- Inventarisatie van en overleg met stakeholders (en hun eisen en wensen)
- Opstellen HSE-eisen voor onderaannemers
- Opstellen V&G-plan (ontwerpfase of uitvoeringsfase)
- Bepalen van veiligste werkmethode(n)
- Selectie en beoordeling van onderaannemers
- Leveren van HSE-projectdeskundigen (MVK | HVK | Arbeidshygiënist)
- Opstellen V&G-dossier
- Uitvoeren lessons learned sessie

Overleg met stakeholders (stakeholdersanalyse)
Bij een project zijn vaak veel partijen betrokken. Denk hierbij onder andere aan locatiebeheerders, opdrachtgever(s), Rijkswaterstaat, Waterschap, Gemeenten, omliggende bedrijven en publieke gebouwen zoals scholen, winkelcentra en dergelijke. 

Al deze partijen kunnen van invloed zijn op de voortgang van het project, maar het project kan ook invloed hebben op HESQ van de betrokken partijen. We zien nog te vaak dat dit niet helder in kaart is gebracht voor aanvang van een project waardoor er in de beginfase een hoop 'last-minute' oplossingen noodzakelijk zijn om te mogen starten. Met een goede stakeholdersanalyse kunnen bovenstaande zaken op een juiste worden geïnventariseerd en beheerst. 

Opstellen HSE-eisen voor onderaannemers
Op het moment dat de (HSE-)eisen en wensen van alle stakeholders helder geïnventariseerd zijn, is het belangrijk dat deze zaken worden doorvertaald naar documenten die in een tender fase meegezonden kunnen worden naar potentiële onderaannemers.  

Dit om te zorgen dat de eventuele onderaannemers al in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de HSE-zaken waaraan zij dienen te voldoen. Op dit moment maken wij nog te vaak mee dat dit niet goed geregeld is waardoor projecten niet kunnen aanvangen omdat de onderaannemers belangrijke HSE-zaken niet hebben geborgd. Vaak eindigt dit in een proces van claims, nog voordat het project is gestart.  HESQ Support kan dit voor u voorkomen.