+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Auditing

Vandaag de dag worden er steeds vaker audits uitgevoerd. Zowel intern als extern en dit over uiteenlopende onderwerpen zoals financiële audits, energie audits, kwaliteitsaudits en veiligheidsaudits. HESQ Support is met name gericht op het verzorgen van advies en het uitvoeren audits op het gebied van gezondheid (Health), milieu (Environment), veiligheid (Safety) en kwaliteit (Quality).

Maar wat is een audit nu precies?

Als je ‘Van Dale’ erop naslaat wordt er een zeer korte beschrijving gegeven, namelijk: ‘een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering’. Zoals eerder aangegeven kunnen wij audits verzorgen die een relatie hebben met de HESQ-aandachtsgebieden. Wel is het voor ons belangrijk dat wij niet alleen controleren of de organisatie wel of niet voldoet aan de auditcriteria.

Wij vinden het belangrijk om te beoordelen of de auditcriteria nog wel aansluiten bij de organisatie. Mogelijk zijn er tussentijds processen gewijzigd die optimaler zijn ingericht, of optimaler kunnen worden ingericht. Ons doel is naast een 'compliance' check ook het vaststellen van:
- positieve punten in de organisatie;
- risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor de onderneming;
- kansen voor de onderneming om een beter product en/of dienst te kunnen leveren.

Door onze jarenlange auditervaring, het opzetten van managementsystemen en het begeleiden van diverse projecten zijn wij in staat om een organisatie snel en goed te kunnen voorzien van vakkundig advies.

Welk type audits kunnen wij onder andere uitvoeren?

Project audits

Voor aanvang een project wordt er veelal vereist dat afspraken ten aanzien van HESQ schriftelijk worden vastgelegd in een V&G/HSE-plan. Deze afspraken zijn tot stand gekomen door middel van een analyse van de toenmalige situatie zoals deze destijds bekend was, veelal in samenspraak met de opdrachtgever en eventuele onderaannemers.

Als alle afspraken zijn gemaakt, waarom dan toch een project audit?

De afspraken die zijn gemaakt moeten eraan bijdragen dat medewerkers gezond en veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De afspraken moeten dan ook wel consequent worden nageleefd. Ook kan door gewijzigde omstandigheden blijken dat de gemaakte afspraken niet meer overeenkomen met de nieuwe situatie. Daarnaast kunnen opgedane ervaringen ook bijdragen aan nieuwe inzichten die van invloed kunnen zijn op het plan.

Tijdens een project audit kijkt een deskundige van HESQ Support naar al deze punten en voorziet hij de organisatie van advies omtrent eventuele verbeteringen.

Systeem audits

HESQ Support ondersteunt diverse bedrijven bij het opzetten van diverse managementsystemen zoals hier weergegeven. Als onderdeel van de meeste normen waartegen de managementsystemen gecertificeerd worden, dient er periodiek een interne audit te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de betreffende norm dient de interne auditor ook over specifieke deskundigheid te bezitten om de norm te kunnen beoordelen in relatie tot de activiteiten van de organisatie. De auditoren beschikken over een opleiding ‘(interne) auditor’ en zijn bekend met de betreffende normen. Ook komt het voor dat audits door één of meerdere personen worden uitgevoerd waarbij er gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van één van onze partners. 

Stel je zelf je eigen managementsysteem op en wil je dit laten toetsen voorafgaand aan de externe audit?

Ook hierbij kunnen wij je helpen. Sommige bedrijven hebben zelf interne HESQ-deskundigen die het managementsysteem vormgeven maar HESQ Support als externe partij betrekken bij het uitvoeren van de interne audit. De auditee ontvangt dan van ons een auditrapport met daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen.

In sommige situaties geven wij ook verklaringen af dat het systeem voldoet aan een betreffende norm als de auditcriteria positief zijn beoordeeld. Dit altijd in combinatie met het betreffende auditrapport. Er zijn namelijk partijen die vereisen dat de organisatie conform een bepaald managementsysteem handelen maar geen certificaat van een erkende certificatie instelling vereisen.

Let op!
HESQ Support is geen erkende certificatie instelling dus wij geven bijvoorbeeld geen officieel VCA/ISO bedrijfscertificaat af. U kunt onze systeem audit wel gebruiken om te voldoen aan de interne auditeis. Hierbij een overzicht van externe certificatie instellingen.