+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Werkwijze

Ons eerste contact

Meestal wordt het eerste contact gelegd op basis van een wens, vraag, behoefte of eis van een opdrachtgever. Om te beoordelen hoe we je zo goed mogelijk kunnen helpen is het van belang dat we weten hoe je organisatie in elkaar zit.

Alle facetten van de onderneming die van invloed kunnen zijn op onze ondersteuning worden hierbij doorgenomen. Denk hierbij aan de medewerkers waaraan de ondersteuning dient te worden verleend, wijze van communicatie en het opleveren van eventuele documentatie die aansluit bij de interne werkwijze van je organisatie. Wanneer we dat weten kunnen we een oplossing aandragen voor je vraagstuk. Hierna volgt een duidelijke prijsaanbieding waarin we specifiek vermelden welke zaken door ons en welke zaken door de organisatie zelf dienen te worden uitgevoerd.

Selectie specialist

Na het ontvangen van een akkoord op de prijsaanbieding selecteren wij de juiste specialist die over voldoende kennis en kunde beschikt om het vraagstuk naar wens op te lossen. Daarnaast zorgen we ervoor dat je continue inzichtelijk hebt welke acties wij ondernemen en wat de resultaten daarvan zijn. Indien wij zien dat er verbeteringen mogelijk en/of noodzakelijk zijn zullen wij het niet nalaten je hierover te informeren.

Werken vanaf kantoorlocatie HESQ Support

HESQ Support probeert de werkzaamheden indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te voeren vanaf de kantoorlocatie van HESQ Support in combinatie met telefonische overlegvormen om zo onze effectiviteit te verhogen en de kosten voor de klant hiermee te verlagen. De praktijk heeft uitgewezen dat dit voor beide partijen zeer prettig kan werken zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het afgeleverde werk.

Indien een bezoek echt noodzakelijk is om de werksituatie te bekijken, vindt er uiteraard een bezoek plaats. Door werkzaamheden uit te voeren vanaf de kantoorlocatie draagt HESQ Support bij aan het aan het reduceren van de CO2 uitstoot van de organisatie doordat er simpelweg minder verplaatsingen noodzakelijk zijn met motorvoertuigen.

Afrondende fase opdracht

In de afrondende fase van de opdracht evalueren we of de aangedragen oplossing daadwerkelijk het vraagstuk heeft opgelost. Uiteindelijk streven wij naar een tevreden klant die wij in de toekomst graag vaker helpen te ontzorgen bij eventuele HESQ-vraagstukken.