+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Consultancy

MANAGEMENTSYSTEMEN

Arbo-managementsysteem (Aannemers )
VCA* | VCA** | VCA-Petrochemie
ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001)
Veiligheidsladder

Arbo-managementsysteem Uitzendbureaus
VCU

Beoordelingsrichtlijn (BRL)
BRL 7000 - bodemsanering

Klanttevredenheid | Kwaliteit
ISO 9001

Milieu-managementsysteem
ISO 14001
CO2 prestatieladder

HSE ONDERSTEUNING

Risicoanalyses
Wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
Actualisatie van bestaande RI&E
Toetsing door gecertificeerd kerndeskundige
Taak-Risico-Analyses

Werkmethoden (incl. risicoanalyses)
Opstellen (veilige) werkmethoden inclusief risicoanalyses
Analyse/actualisatie werkmethoden

Ongevalsonderzoeken
Onderzoek | Root Cause Analysis

Bedrijfsnoodplan
Opstellen/actualiseren noodplan
Opstellen ontruimingstekeningen

Nadere Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Gevaarlijke stoffen | Geluid | Trillingen | Explosieveiligheidsdocument (EVD)

HSE-vraagstukken
Compliance met wetgeving
Opstellen/actualiseren Arbocatalogus
Specifieke veiligheidsvraagstukken

OVERIGE DIENSTVERLENING

Auditing
Project audits
Systeem audits
Compliance

Project management 
Opstellen V&G-plan ontwerp en uitvoering
Bepalen van veiligste werkmethode(n)
Overleg met stakeholders
Selectie van onderaannemers
Leveren van project veiligheidskundige(n)

Interim management
Langdurig (i.v.m. bijv. ziekte of zwangerschap)
Kortdurend (i.v.m. bijv. vakantie)