+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Missie & Visie

Missie

HESQ Support is opgericht in 2018 door Jordy Bolkenbaas. Na enige jaren gewerkt te hebben als consultant ontstond de behoefte om een eigen opleidings- en adviesbureau op te zetten in relatie tot gezondheid (Health), milieu (Environment), veiligheid (Safety) en kwaliteit (Quality). Het doel van HESQ Support is opdrachtgevers dusdanig te ondersteunen, coachen en ontzorgen zodat er een veilige en gezonde werkomgeving ontstaat die eraan moet bijdragen dat mensen aan het einde van de dag net zo naar huis gaan als dat zij naar het werk zijn gekomen.

Wij doen dit vanuit de filosofie dat wij de interne belanghebbenden (directieleden, leidinggevenden en medewerkers) van zoveel mogelijk nuttige informatie en kennis willen voorzien zodat zij de juiste keuzes maken om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Dit niet alleen voor de eigen medewerkers maar ook voor eventueel betrokken derden. Wij hopen dat het denken aan veiligheid en gezondheid net zo vanzelfsprekend wordt als het uitvoeren van de kerntaken van een betreffende functie.  

Wij proberen ons hierin te onderscheiden door in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn bij eventuele keuzes van onze opdrachtgevers. Denk hierbij aan verbouwingen van bedrijfspanden, het aannemen van nieuwe projecten, het gaan werken met onderaannemers, het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden, etc. Al deze zaken houden verband met de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en eventueel andere betrokkenen. Door in een vroeg stadium te discussiëren over veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit kan men tot de conclusie komen dat bepaalde aanpassingen vereist zijn om te voldoen aan huidige relevante wet- en regelgeving, (Arbo-)afspraken uit de betreffende branches of zaken op basis van de meest recente stand der techniek.

Ons doel is om samen met onze opdrachtgevers ervoor te zorgen dat er in de voorbereidingsfase wordt nagedacht over alle aspecten die een relatie (kunnen) hebben met veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Dit zodat de medewerkers die de werkzaamheden dienen uit te voeren in de uitvoeringsfase voor zo weinig mogelijk (veiligheids- en gezondheidskundige) verrassingen komen te staan die kunnen leiden tot een ongewenst incident. Indien zaken toch blijken af te wijken hopen wij de medewerkers van dusdanige kennis en informatie te hebben voorzien dat zij besluiten de werkzaamheden niet te starten, of te staken indien onveilige en/of ongezonde situaties zich voordoen.

Als wij dit kunnen realiseren is onze missie geslaagd.

Visie

Het ultieme doel is dat we hopen ooit overbodig te zijn omdat iedereen denkt (zowel leidinggevend als uitvoerend), praat en beslist als een HESQ-medewerker zodat onveilige en ongezonde werksituaties tot het verleden behoren. We weten ook dat het op dit moment een utopie is.

Vandaar onze slogan:

‘Samen naar een veilige en gezonde werkomgeving!’

Wij raken geënthousiasmeerd van een opdrachtgever die samen met ons wil kijken naar mogelijke verbeteringen in zijn organisatie ten aanzien van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Juist door samen te sparren over mogelijkheden en obstakels, kunnen oplossingen worden aangedragen die ervoor zorgen dat we samen een optimale werkomgeving kunnen realiseren ten aanzien van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.