+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Iedere werkgever in Nederland is verplicht (artikel 5, Arbowet) om alle risico’s die verbonden zijn aan de arbeid van medewerkers te inventariseren en te evalueren. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen specialistische bedrijven die in de zware industrie actief zijn of medewerkers die bijvoorbeeld in een autogaragebedrijf, kapperszaak of bloemenwinkel werkzaam zijn.

De resultaten van de deze inventarisatie en evaluatie dienen te worden weergegeven in een rapport, genaamd ‘Risico-Inventarisatie & -Evaluatie’. Op basis van de evaluatie dient er een schriftelijk plan van aanpak te worden opgesteld met aandachtsgebieden die verbetering behoeven ter bescherming van de medewerker.

HESQ Support beschikt over de benodigde kennis en kunde om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op te stellen, alsmede een schriftelijk plan van aanpak wat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet. Hieronder wordt weergegeven hoe het proces verloopt.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar www.rie.nl

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1

Scopebepaling van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (activiteiten, functies, vestigingslocatie(s), werklocaties en dergelijke)

In een persoonlijk (telefonisch) gesprek bespreken wij de kenmerken van uw organisatie. Dit is het vertrekpunt van uw RI&E. Uw RI&E dient ten slotte volledig, accuraat en betrouwbaar te zijn. Op basis van deze kenmerken stellen wij een offerte op zodat u bent verzekerd van een RI&E die is afgestemd op uw organisatie.

Stap 2

Uitbrengen van een offerte voor het opstellen van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie inclusief toetsing door een gecertificeerd kerndeskundige.

U ontvangt van ons een duidelijke offerte waarin vermeld staat hoe het RI&E-traject verloopt. Eén van de onderdelen van het traject is het laten toetsen van het RI&E-rapport door een gecertificeerd kerndeskundige. U kunt dit zelf ook regelen indien u bent aangesloten bij een Arbodienst maar in het verleden hebben wij van diverse klanten vernomen dat deze soms extreem hoge kosten doorberekenen voor het toetsen van de RI&E.

De kosten voor toetsing worden door ons als optie opgenomen in de offerte dus u kunt altijd zelf bepalen of u een aparte offerte aanvraagt van toetsing van de RI&E door bijvoorbeeld de Arbodienst waarbij u bent aangesloten.

Stap 3 (na gunning opdracht)

Bedrijfsbezoek en gesprek met de preventiemedewerker

Na gunning van de opdracht zal één van onze consultants contact met u opnemen om een bedrijfsbezoek en gesprek te plannen. Dit gesprek zal plaatsvinden met de persoon die verantwoordelijk (directie of preventiemedewerker) is voor het beheren van veiligheids- en gezondheidszaken. Indien uw organisatie beschikt over een OR dient u deze ook actief te betrekken bij het opstellen van de RI&E.

Tijdens het bedrijfsbezoek zal er een rondgang plaatsvinden door het bedrijfspand en wordt er met u een vragenlijst doorgenomen die uiteindelijk wordt gebruikt voor de totstandkoming van het RI&E rapport. Ook worden er gesprekken gevoerd met medewerkers om te beoordelen welke risicovolle taken zij uitvoeren. Dit alles om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten en bijbehorende risico’s van uw medewerkers.

Afhankelijk van uw activiteiten zal er een projectbezoek plaatsvinden. Dit zal bij de scopebepaling (stap 1) worden vastgesteld.

Stap 4

Opstellen RI&E-rapport en plan van aanpak (pva)

Na het bedrijfsbezoek en de gesprekken met uw medewerkers zal de eindrapportage worden opgesteld samen met het plan van aanpak. In het plan van aanpak staan maatregelen genoemd ten aanzien van veiligheids- en gezondheidsaspecten die u kunt en/of moet verbeteren. Dit plan van aanpak wordt (telefonisch) doorgenomen met de preventiemedewerker die verantwoordelijk is voor het bewaken van een correcte en tijdige uitwerking van de acties.

Stap 5

Toetsing door gecertificeerd kerndeskundige

Als vooraf is besproken dat HESQ Support de toetsing van de RI&E verzorgt zal deze worden doorgezonden naar een gecertificeerd kerndeskundige. Van deze gecertificeerd kerndeskundige ontvangt u dan rechtstreeks het toetsrapport van de RI&E inclusief het plan van aanpak. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn zal de kerndeskundige ons daarover informeren en zullen wij de rapportage actualiseren zonder aanvullende kosten.

Aanvullende ondersteuning

Wij hebben ervaren dat het voor sommige bedrijven soms lastig kan zijn om alle acties (uit het plan van aanpak) zelfstandig uit te voeren. Dit mede afhankelijk van de aanwezige veiligheid- en gezondheidskennis in uw onderneming. HESQ Support ondersteunt bedrijven met enige regelmaat bij het uitvoeren van acties uit het plan van aanpak. Het is geen wettelijke verplichting om een partij zoals HESQ Support daarbij te betrekken dus deze keuze is geheel aan u.