+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Training template

 (korte inleiding)

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Inhoud Training

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingangseisen

Minimaal 18 jaar

Certificaat

HESQ Support of SOG certificaat incl. veiligheidspas

Het certificaat heft een geldigheid van 5 jaar.

Praktijkonderdelen

1.
2.