+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Privacyverklaring

Wij hechten zeer veel waarde aan het goed beschermen en het juist omgaan met uw persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen en wordt deze vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving geldt voor de gehele Europese Unie. Door middel van deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en hoe wij hier op een juiste wijze mee omgaan.

In deze privacyverklaring zijn tevens de volgende zaken opgenomen:

– Beleid ten behoeve van informatiebeveiliging;
– Protocol voor afhandeling dataleken en beveiligingsincidenten;
– AVG-privacyrechten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Binnen HESQ Support worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Hieronder zal worden toegelicht welke gegevens worden verwerkt inclusief motivatie waarvoor wij deze gegevens gebruiken alsmede de bewaartermijn.