+31 (0) 85 301 3010 info@hesqsupport.nl OFFERTE AANVRAGEN

Merwestroom – RWS

De Merwestroom is gebouwd in opdracht van de Rijksrederij door Bijlsma Wartena. Deze Multi Purpose Vessel (MPV) is één van de drie MPV’s die gebouwd is voor de Rijksrederij. Met deze schepen wil de Rijksrederij verschillende taken uitvoeren zoals: plaatsen van boeien, patrouille, visserijonderzoek en meetonderzoek zoals hydrografie, waterkwaliteit en -kwantiteit.

HESQ Support is betrokken geraakt in het stadium na de tewaterlating. Wij hebben de organisatie ondersteund bij de totstandkoming van twee Werk Methode Risico Analyses (WMRA):
1. Uitvoeren van een testvaart met de MPV 30 – Merwestroom
2. Verzorgen van een training aan RWS personeel met alle functionaliteiten aan boord van de Merwestroom;

In samenspraak met zowel Bijlsma Wartena als de Rijksrederij zijn Werk Methode Risico Analyses (WMRA) waarbij bepaald is:
– welke activiteiten er uitgevoerd dienden te worden;
– welke werkwijzen mogelijk waren;
– wat de meest geschikte en veiligste werkwijze was.

Nadat bovenstaand was vastgesteld is er een risicoanalyse opgesteld waarbij er rekening is gehouden met het feit dat er zo’n 13 onderaannemers activiteiten en/of demonstraties gaven aan boord van de Merwestroom waarbij met name de samenlooprisico’s één van de belangrijke aandachtspunten was.  Dit omdat alle onderaannemers het door hen geïnstalleerde onderdeel/arbeidsmiddel/systeem aan boord van het schip tijdens de testvaart en training wilde demonstreren.